link ads

एकदा एका रिक्षाचा ब्रेक फेल झालेला असतो whatsapp jokes

एकदा एका रिक्षाचा ब्रेक फेल झालेला असतो
रिक्षावाला- साहेब ब्रेक फेल झालाय काय करु
कोल्हापुरकर-तुझी आई घाल पहिला मिटर बंद कर


text and image

Popular posts from this blog

मराठी कोडी | Whatsapp marathi kodi and answer

1000+nepali shayari in nepali images font|nepali shayari in nepali words|Nepali Shayari Love Shayari

1000+ Hindi Shayari Image,Hindi Love Shayari SMS with Images