Hindi shayari | Best Shayari In Hindi Images

Image
You may send Hindi Shayari to a distinctive friend, person you're courting, or your wife. Hindi shayari is a lovely group of Hindi poetry you may share with your nearest and dearest. Every Shayari tells an actual story of daily life. Saying a fantastic romantic Shayari before the individual you adore will definitely work.

You won't ever get sms from someone that you do not know. It is possible to long chat by means of this SMS from anywhere you really feel like. This SMS has altered the existence of individuals.

It's possible for you to write poetry on any subject should you really need to. Nowadays things are extremely easily available so that you may easily access poetry of Hindi and Urdu. There really isn't that much of a difference as it is all poetry that we may learn from. There are lots of reasons that you may decided to write poetry but the chief explanation is that you would just like to write. Although Urdu Poetry is characterized by various standard ingredi…

link ads

स्वामी विवेकानंदांची अतिशय महत्त्वाची वाक्ये

स्वामी  विवेकानंदांची अतिशय महत्त्वाची  वाक्ये:- 💖🌍🌛🌙🌛🌕🌝🌕🌍💖
🌝शुन्यातुन विश्व निर्माण करण्याची
जिद्ध ज्याच्या अंगी असते तोच खरा
कर्तृत्ववान होय. 💖🌍🌛🌙🌛🌕🌝🌕🌍💖
🌝 स्वत:ला घडविण्यात आपला वेळ खर्च
करा म्हणजे तुम्हाला इतरांना दोष द्यायला
वेळच मिळणार नाही. 💖🌍🌛🌙🌛🌕🌝🌕🌍💖
🌝 प्रामाणिकपणा ही फार महागडी वस्तु
आहे कुठल्याही फालतू माणसाकडून त्याची
अपेक्षा करू नका. 💖🌍🌛🌙🌛🌕🌝🌕🌍💖
🌝 जेव्हा आयुष्य हसवेल तेव्हा समजा
चांगल्या कर्माचे फळ आहे आणि जेव्हा
आयुष्य रडवेल तेव्हा समजा चांगले कर्म
करण्याची वेळ आली आहे. 💖🌍🌛🌙🌛🌕🌝🌕🌍💖
🌝 इतराशी प्रामाणिक राहणं कधीही चांगलं
पण स्वत:शी प्रामाणिक राहिलात तर जास्त
सुखी आणि समाधानी होऊ शकता. 💖🌍🌛🌙🌛🌕🌝🌕🌍💖
🌝 तुमच्याकडे बघून भूंकणा-या प्रत्येक
कुत्र्याकड़े लक्ष देत बसलात तर तुम्ही
तुमच्या ध्येयापर्यंत कधीच पोहचु शकणार
नाही. 💖🌍🌛🌙🌛🌕🌝🌕🌍💖
🌝 जीवनात एकदा ध्येय निर्धारित
केल्यानंतर पुन्हा मागे वळुन पाहू नका,
कारण
पुन्हा पुन्हा मागे वळुन पाहणारे इतिहास
घडवीत नसतात. 💖🌍🌛🌙🌛🌕🌝🌕🌍💖
🌝 काहीही करा पण गुणवत्तापूर्ण करा.
ज्या क्षेत्रात तुम्ही जाल त्यात जीव ओता.
त्यात सर्वोच्चस्थानी  पोहोचा. 💖🌍🌛🌙🌛🌕🌝🌕🌍💖
आत्मविश्वास वाढवायचा
असेल तर स्वत:विषयीच्या सकारात्मक
बाबींचेच  चिंतन सतत केले पाहिजे. 💖🌍🌛🌙🌛🌕🌝🌕🌍💖
🌝 घर्षण केल्याशिवाय रत्न उजळत
नाही.त्याचप्रमाणे सातत्याने प्रयत्न
केल्याशिवाय व्यक्ती कुशल होत नाही. 💖🌍🌛🌙🌛🌕🌝🌕🌍💖
🌝आयुष्यातल्या नकारात्मक आणि वाईट
गोष्टी आपण एकेक करुन काढुन टाकायला
सुरवात केली की आपोआप आयुष्यात
चांगल्या गोष्टीसाठी जागा तयार होते. 💖🌍🌛🌙🌛🌕🌝🌕🌍💖
🌝 चुका सुधारण्यासाठी ज्याची
स्वत:शीच लढाई असते त्याला कोणीच हरवू
शकत नाही. 💖🌍🌛🌙🌛🌕🌝🌕🌍💖
🌝 जे आजवर तुमच्याकडे काहीच नव्हतं
असं काही तुम्हाला हवे आहे मग आजवर जे
काहीच केले नाही असं काही तरी करण्याची
तयारी ठेवा. 💖🌍🌛🌙🌛🌕🌝🌕🌍💖
🌝बदल घडविल्याशिवाय
प्रगती होऊ
शकत नाही आणि ज्यांना स्वत:चं  मन
बदलवता येत नाही ते कशातच बदल घडवू
शकत नाहीत.🎯🌹😊

text and image

Popular posts from this blog

मराठी कोडी | Whatsapp marathi kodi and answer

1000+nepali shayari in nepali images font|nepali shayari in nepali words|Nepali Shayari Love Shayari

1000+ Hindi Shayari Image,Hindi Love Shayari SMS with Images